تبلیغات
ChaleChoOle - پی بردن به شخصیت افراد از روی ابروها
 
هر چی بخوای

پی بردن به شخصیت افراد از روی ابروها

نوشته شده توسط :NegR sh
12 تیر 92-09:31

به نوشته مجله سیب سبز: میگویند چشمها رازهای شخصیت آدمها را برملا میکنند و برخی هم گمان میکنند برای پیبردن به افکار و احساسات یک فرد، کافی است در چشمهایش خیره شوند!

اما چشمهای معجزهگر، همیشه بهترین راهنمای ما نیستند.

گاهی ابروی فرد مقابل شما، بهتر از هر گوشهای از صورتش، میتواند بگوید که هست و چطور زندگی میکند. اگر میخواهید بدانید که همسر آینده شما، قرار است یک همسر مقدر اما حمایتگر باشد یا اینکه با مهربانی و صمیمیتش به شما آرامش دهد، بهتر است از همین ابتدای کار، به ابروهایش خیره شوید و خود واقعیاش را بشناسید.
سریع مضطرب میشوند
ابروهای موشکی: ابروهایی که انتهای آنها به سمت بالاست و قسمت انتهای چشم فاصله دارد.
محققان معتقدند، کسانی که انتهای ابرویشان به سمت بالاست، افراد پر جراتی هستند که میتوانند اضطرابشان را کنترل کنند و از پس موقعیتهای سخت بر بیایند. البته روحیه خوب آنها هم در این زمینه به یاری شان میآید، زیرا نشاط و شادمانی از اجزای اصلی شخصیت آنهاست.
اگر انتهای ابروی کسی دچار افتادگی باشد، میتوان گفت که شخصیت پیچیده ای دارد. مضطرب بودن و غیرقابل کشف بودن، ویژگی تمام کسانی است که فارغ از شکل اصلی ابرو، ابروهایی با انتهای افتاده دارند.
این آدمها بخش زیادی از انرژی شان را برای کنترل خود و جنگیدن با درونشان صرف میکنند و یک موضوع ساده که بسیاری از آدمها به راحتی از کنارش میگذرند، میتواند برای آنها گران تمام شود و به شدت مضطربشان کند.

قدرت خود را به رخ میکشند
کسانی که ابروهای طاق مانند دارند عاشق این هستند که قدرت را در دست داشته باشند و دوست دارند برهمه چیز نظارت و اشراف داشته باشند. البته گاهی با این ویژگی به خودشان هم آسیب میزنند، اگر بخواهید توجه این افراد را جلب کنید، نیاز به انجام کار خاصی ندارید، فقط کافی است، این تصور را به صاحبان ابروهای هفت مانند القا کنید «همه چیز در کنترل و زیر نظر شماست!

منطقی نه احساساتی

ابروهای خطی: ابروهایی که مثل ۲ خط صاف در صورت کشیده شدهاند.
صاحبان آنها افرادی متفکر و منطقی هستند. اگر میخواهید آنها را برای پذیرش یک موضوع قانع کنید، بهتر است از دلایل محکم و منطقی کمک بگیرید و به احساسات و اشک و آه متوسل نشوید. البته آنها در کنار منطقی و محکم بودن، گاهی هم لجباز به نظر میرسند و میتوانند شما را با این ویژگی آزار دهند. اما باید بپذیرید که چنین افرادی قصد آزردن شما را ندارند و تنها همانی که هستند را به نمایش میگذراند.
پژوهشگران در بررسیها به این نتیجه رسیدهاند که داشتن ابروی صاف و مستقیم، نشانگر اندیشمندی، متفکری و ایدهگرایی فرد است. آنها میگویند، صاحبان این ابروها به آنچه دارند قانع نمی شوند و همیشه دوست دارند از لحاظ شخصیتی و سبک زندگی، بالاتر بروند.

مغرور و مرموز
ابروهای طاق مانند: ابروهایی که ضخامت متوسطی دارند و مثل یک طاق وسطشان بالا آمده است.
از نظر پژوهشگران، صاحبان این ابروها با اعتماد به نفس هستند. اما گاهی لازم است فاصلهتان را با آنها حفظ کنید، زیرا میتوانند در عین جذابیت، آدمهای مرموز و آب زیر کاهی باشند.
آنها عاشق این هستند که قدرت را در دست داشته باشند و دوست دارند برهمه چیز نظارت و اشراف داشته باشند. البته گاهی با این ویژگی به خودشان هم آسیب میزنند، چراکه اگر گمان کنند کار از دستشان در رفته است، به شدت مضطرب و افسرده میشوند.
اگر بخواهید توجه این افراد را جلب کنید، نیاز به انجام کار خاصی ندارید، فقط کافی است، این تصور را به صاحبان ابروهای هفت مانند القا کنید «همه چیز در کنترل و زیر نظر شماست!»

آنها موفق میشوند
ابروهای گره خورده: ابروهای نزدیک به چشم که با کمی فاصله از بالای چشم رشد کردهاند.
صاحبان این ابروها، آدمهای جدی و با ارادهای هستند که میخواهند حق شان را از زندگی بگیرند. آنها خیلی خوب میتوانند روی موضوعات تمرکز کنند و به همین دلیل در کارهایی که محدودیت زمانی ندارند اما سخت و پیچیده هستند، بیشتر از دیگران موفق میشوند.

به عبارت دیگر، اگر زمان کافی برای انجام یک کار را به آنها بدهید، همیشه از بهترین راه و به بهترین شکل آن را انجام میدهند، چراکه تمرکز بالای این افراد، باعث میشود در حل معماها، یک سر و گردن از بقیه آدمها بالاتر باشند. این درحالی است که صاحبان ابروهای پیوسته، آدمهای متفکری هستند که همیشه ایدههای جالبی در سر دارند. به گزارش فان خونه؛ این افراد تا زمانی که در مورد مسئله ذهنی شان به نتیجه نرسند، دست بردار نیستند و حتی به خاطر آن، از خواب و استراحتشان هم صرف نظر میکنند.
محققان میگویند کسانی که از نعمت داشتن چنین ابروهایی بی بهره اند و ابروهایشان دور از هم و بافاصله روییده است، شخصیتی ضعیف دارند و آنها برای داشتن زندگی بهتر از دیگران کمک میگیرند و همچنین آدمهای منزوی و ناپختهای هستند.
پای قولشان میایستند
ابروهای کمند:ابروهای بلند که ممکن است به شکل کمان، طاق و … ظاهر شوند.
اگر فرد مقابل شما ابرویی بلند داشته باشد، احتمالا آدم کوشایی است که به سادگی دلسرد نمیشود. این قانون فارغ از شکل اصلی ابرو، در مورد تمام کسانی که ابروی بلند دارند صادق است و محققان معتقدند، صاحبان آنها از ثبات شخصیت برخوردارند.
از نظر پژوهشگران، شما به راحتی میتوانید به این افراد تکیه کنید و از حرفی که به شما زدهاند یا قولی که دادهاند مطمئن باشید، زیرا آنها با تمام وجود سعی میکنند اطرافیانشان را ناامید نکنند.
برخلاف ابروکمندها محققان میگویند، افرادی که ابروی کوتاه دارند، خیالاتی و رؤیا پردازند و به جای آنکه واقعیت را بپذیرند، ترجیح میدهند در دنیای ذهنی شان زندگی کنند. آنها معتقدند، صاحبان ابروی کوتاه برخلاف کسانی که ابروی بلند دارند، شخصیتی متزلزل و نااستوار دارند و کمتر میتوانید روی حرفشان حساب کنید.

مرتب و منظم
پهن و مرتب: ابروهای صاف، پهن و مرتب که زیادی بلند هستند.
صاحبان این ابروها، در کارشان متخصص و توانمند هستند، آنها همیشه مرتباند و برای کارهایشان برنامهریزی دارند. صاحبان ابروهای صاف و پهن، بااقتدار و جدی هستند. بررسیهای دیگری نشان داده ابروهای پرپشت، نشانه تحرک زیاد و پرانرژی بودن صاحبانش است.
اما اگر ابروها زیادی پر باشند، احتمالا صاحبشان فردی حساس است. در زمان وقتگذرانی با او، حسابی به این فرد حساس توجه کنید، چون ممکن است خیلی زود از شما برنجد.
برخلاف آنها، کسانی که ابروهای نازک دارند، اغلب از اعتماد به نفس اندکی هم برخوردارند. این افراد به سادگی از پس مشکلات زندگی شان بر نمیآیند، چراکه حتی اگر توان حل آنها را داشته باشند، گمان میکنند در انجام آن کار ناتوان هستند.
محققان میگویند، افرادی که ابروی کوتاه دارند، خیالاتی و رؤیا پردازند و به جای آنکه واقعیت را بپذیرند، ترجیح میدهند در دنیای ذهنیشان زندگی کنند. آنها معتقدند، صاحبان ابروی کوتاه برخلاف کسانی که ابروی بلند دارند، شخصیتی متزلزل و نااستوار دارند و کمتر میتوانید روی حرفشان حساب کنید.

پر از نیرو و نشاط
ابروهای کمانی: ابروهایی که ضخامتشان در حد متوسط است و مثل کمان هلالی هستند.
صاحبان این ابروها فریبنده هستند. اگر زنی چنین ابرویی را در چهره داشته باشد، توجه خواستگاران زیادی را به خود جلب میکند و اگر ابروهای مردی به این شکل باشد، احتمالا لطفات و مهربانی جزئی از خصوصیات اصلی اوست. بررسیهای گروه دیگری از محققان نشان دادهاند که ابروهای کمانی نشانه نیرو و نشاط صاحبانش است.
این محققان میگویند، کسانی که صاحب ابروهای قوسدار هستند، دوستانه، گرم و زود جوشند و با هر شخصیتی کنار میآیند. اگر به دنبال فردی هستید که لحظههای تنهاییتان را پر از هیجان و شادی کند، صاحبان ابروهای کمانی بهترین گزینه برای شما هستند.
اما اگر به دنبال یک همسر مقتدر میگردید که بتواند بدون دخالت شما از پس همه مشکلات زندگی بربیاید، بهتر است دور خواستگارهایی که ابروی کمانی دارند را خط بکشید. چون آنها بیش از حد مهربان و صلحطلب هستند و حتی نمیتوانند یک مورچه را بیازارند.
نظرات() 


dannaromeiro.weebly.com
18 مرداد 96 15:51
I pay a quick visit every day a few blogs and information sites to read articles or reviews, however this web site provides quality based posts.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


طبقه بندی:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox