مجله ایده آل: زنان برای فهم روحیات و خصوصیات مردان باید به هزار حیله متوسل شوند و شش دانگ حواسشان را جمع كنند تا بتوانند شناخت كافی نسبت به مرد زندگیشان به دست بیاورند. شما هم اگر جزو خانمهایی هستید كه میخواهید همسر یا نامزدتان را بهتر بشناسید، میتوانید از نوع لباس پوشیدنش به ویژگیهای اخلاقی او پی ببرید و بهترین و درستترین عكسالعمل را در مقابل او انجام دهید. بهخاطر داشته باشید هرچه شناخت شما كاملتر و درستتر باشد و انتخاب بهتری داشته باشید، زندگی مشترك شیرینتری را تجربه خواهید كرد.
رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون
در بحث روانشناسی مبحثی به نام «روانشناسی رنگ» وجود دارد كه شدیدا در روحیه انسان تاثیرگذار است. بهعنوان مثال رنگ قهوهای یك رنگ مرده و بیجان بوده كه در تضاد با رنگ قرمز است، یا رنگ آبی آرامبخش است. به خاطر همین است كه میگویم دریا آرامبخش است. رنگ مشكی را من به عنوان رنگ عزا قبول ندارم، به نظر من رنگ مشكی هیبت و زیبایی خاص خودش را دارد. رنگ سفید واقعا به نظرم صلح میآورد و ناخودآگاه آرامش را به شما هدیه میدهد. به همین دلایل میشود از روی رنگ لباس افراد به ویژگیهای اخلاقیشان پی برد. طبیعتا كسی كه از رنگهای شاد استفاده میكند آدم فعال و شادی است و روحیات درونیاش زنده است و بالطبع هر كه از رنگهای سرد و بیروح استفاده كند آدم شاد و سرحالی نیست.
روانشناسی از روی لباس
آنهایی که تیشرتها و پولیورهای یقه هفت می پوشند
در پولیورهای یك مرد جنس و نوع آن به اندازه تركیب و بافتش اهمیت دارد. مردانی كه از این مدل لباسها استفاده میكنند، مردان خودخواهی هستند كه در درجه اول به خودشان اهمیت میدهند و بیش از آنكه به شما عشق و محبت بدهند هدفشان این است كه از شما عشق و محبت بگیرند. زودرنج هستند و بالطبع خیلی هم زود به آنها برمیخورد، توقع دارند كه شما احترامشان را نگه دارید و تحمل كوچكترین بیاحترامی را ندارند.
آنهایی که تیشرت و پیراهنهای گشاد روی شلوار انداخته می پوشند
مردهایی که به این نوع پوشش علاقه دارند خیلی راحتطلب هستند و زندگی آرام و بیسروصدایی دارند و حرف مردم برایشان مهم نیست و اصلا افراد دهنبینی نیستند. از كنار مشكلات بهراحتی رد میشوند و آنها را جدی نمیگیرند. بیش از هرچیزی در زندگی به دنبال آرامش هستند و برای رسیدن به آرامش از هیچ كاری دریغ نمیكنند. در پول خرج كردن هم خیلی راحت هستند و پول را برای خرج كردن میدانند نه برای جمع كردن.
بلوزهای یقه اسكی و پیراهنهای یقه ایستاده
مردهایی که به این نوع پوشش علاقه دارند، خیلی محافظهكار هستند و در کل با مسائل منطقی برخورد میكند، اصلا احساساتی نیست اما در عین حال عاشق خانواده و همسرش است. سیاستمدار است و با حساب و كتاب كار میكند. بدون فكر حرف نمیزند و بدون فكر عمل هم نمیكند. خیلی دیر قول میدهد اما وقتی قولی را به شما بدهد محال است آن را زیر پا بگذارد.
مردانی که دستمال گردن میبندند
مردانی كه از دستمال گردن استفاده میكنند افرادی با اعتمادبهنفس هستند و در ضمن سخاوتمندند. اهل تجملات و پول خرج كردن هستند و علاقه خاصی به مادیات دارند. بهطور كلی پول در زندگی این افراد نقش بسیار مهمی را ایفا میكند. اصولا به سلامت بدنشان خیلی اهمیت میدهند و در زندگی به دنبال رفاه هستند و همسری را انتخاب میكنند كه مثل خودشان باشد. آنها به رستورانهای پرزرق و برق علاقه دارند و از لباسهای كلاسیك استقبال میكنند.
كفشهایی که شخصیت مردان را آشکار میکنند
هیچ چیزی در مرد گویاتر از كفش او نیست، یك ضربالمثل ایتالیایی است كه میگوید: «اگر میخواهی مردی را بشناسی اول به كفش او نگاه كن.» از آنجاكه مدلهای متفاوتی از كفشهای مردانه در بازار وجود دارد ما آنها را به بخشهای كلی تقسیم كردیم؛
كفشهای نوك چهارگوش
این كفشها پا را بزرگتر از حد واقعی نشان میدهند. مردی كه این مدل كفش را انتخاب میكند مردی صادق، راستگو و قابل اعتماد است و از لحاظ روحی هیچ مشكلی ندارد. اعضای خانواده او را دوست دارند اما مرد فداكاری نیست و به دیگران تاحدی كمك میكند كه خودش به دردسر نیفتد.
با مردی كه كفش چهارگوش میپوشد چگونه برخورد كنیم؟
شما به راحتی میتوانید به او اعتماد كنید. اگر انتقادی از او دارید مستقیما به او نگویید چون از انتقاد خوشش نمیآید. برای این كار بهتر است ابتدا یكی از نكات قوت او را برایش بازگو كرده سپس خیلی آرام از او انتقاد كنید. اما اگر میخواهید از او تشكر و قدردانی كنید، بهتر است این كار را خیلی مستقیم انجام دهید. گذشته از این موارد او مردی است كه می توانید به او تكیه كنید و مطمئن باشید كه پشت شما را خالی نخواهد كرد.
كفشهای نوك گرد
كفشهای نوك گرد نشانه قدرت و مردانگی است. مردانی كه به این مدل كفش علاقه دارند كمی دیكتاتور هستند و همیشه با دیسیپلین زندگی میكنند. زندگی آنها قوانین خاص خودش را دارد كه به هیچ عنوان نباید زیرپا گذاشته شود. این مرد، لاك تنهایی دارد و هروقت كه دلش بخواهد در آن لاك فرو میرود. پس در این شرایط بهتر است از او دوری كنید.
با مردی كه كفش نوك گرد به پا میكند چگونه برخورد كنیم؟
مهمترین نكته در مورد این مرد، رعایت قوانین زندگیاش است، بنابراین پیش از هرچیز لازم است كه با قوانین او آشنا شویم و حتیالمقدور آنها را رعایت كنید. اگر هم با یكی از قوانین او مشكل دارید باید با حرف او را متقاعد كنید. شما با این كار میتوانید به هدفتان برسید مشروط به اینكه تا به حال تخطی نكرده باشید.
كفشهای ورزشی
مردانی كه علاقه به كفشهای ورزشی دارند و غالبا كفشهای ورزشی به پا میكنند، خیلی عاشق طبیعت هستند، اهل شلوغی نیستند و از مكانهای شلوغ فراریاند و هیچ چیزی به اندازه طبیعت آنها را آرام نمیكند. مهمترین زن در زندگی آنها مادرشان است و اما خودشان تمایلی به تشكیل خانواده و ازدواج ندارند، ولی ممكن است در سنین بالا تن به ازدواج بدهند.
با مردی كه كفش ورزشی میپوشد چگونه برخورد كنیم؟

این مرد بیش از هرچیزی در زندگی به دنبال یك دوست صمیمی است تا بتواند درددلهایش را با او بازگو و بتواند بهراحتی با او صحبت كند بدون اینكه توقعی داشته باشد. اگر میخواهید به او نزدیك شوید باید كاری كنید كه با شما راحت باشد. به او پیشنهاد دهید با هم به پیكنیك بروید و هروقت میخواهید هدیهای برایش بخرید هیچوقت سراغ گلهای مصنوعی نروید. این مرد همانقدر كه به طبیعت علاقهمند است، از چیزهای مصنوعی متنفر است.
كفشهای نوك باریك و ظریف
مردانی كه این مدل كفش را انتخاب میكنند مردانی كمجرات و محافظهكار هستند. این مردها اهل رفیقبازیاند و اصلا مسئولیتپذیر نیستند و تا جایی كه میتوانند از بار مسئولیت شانه خالی میكنند. زندگی مجردی را به زندگی متاهلی ترجیح میدهند اما چون دمدمی مزاج هستند در دوران مجردی دوست دارند متاهل باشند و در دوران متاهلی هم دوست دارند، مجرد باشند.
با مردی كه كفش نوك باریك و ظریف میپوشد چگونه برخورد كنیم؟
هیچوقت سعی نكنید او را مجبور به انجام كاری كنید چون نتیجهای جز پشیمانی ندارد، اجازه دهید خودش به نتیجه درست برسد. هرچند كه زندگی كردن با این مرد خیلی سخت است اما اگر كمی صبور باشید میتوانید از ویژگیهای منفی او ویژگیهای مثبتی خلق كنید. تنها كاری كه باید انجام دهید اول از همه صبر است و بعد از آن كمی خلاقیت!
مردان جسور
كلاه نزد مرد نشانه جسارت و جرات اوست و گاهی نیز نشانه عدم سلامت مزاج است. اما آنچه خیلی اهمیت دارد، اندازه كلاه است، چون رابطه مستقیمی با میزان احساس مسئولیت مرد دارد. هرچه كلاهی كه همسر شما روی سرش میگذارد بزرگتر باشد، نشاندهنده این است كه او مردی استقلالطلب و حاكم است.
با مردی كه تیشرت گشاد میپوشد چگونه برخورد كنیم؟
در سادهترین كلام بگوییم؛ هركاری دلتان میخواهد انجام دهید اما آرامش او را نگیرید و اجازه بدهید راحت زندگی كند. برای این كار باید به طور كلی با غر زدن خداحافظی كنید و گلایه را كنار بگذارید. مزاحم خواب و خوراك او نشوید، خوابش باید به اندازه باشد و غذایش هم باید سروقت آماده شود. خلاصه كلام اینكه هركاری از دستتان برای فراهم كردن آرامش او برمیآید، انجام دهید.
با مردی كه از دستمال گردن استفاده میكند چگونه برخورد كنیم؟
اگر همسر شما جزو این گروه از مردان است باید بدانید كه به هیچوجه دوست ندارد شما را در حالت نامرتب و بیحوصله ببینید. این مرد اعتقاد دارد كه برای زندگی كردن به دنیا آمده است بنابراین سعی میكند در تمام لحظات زندگی شاد و خوش باشد. اگر روزی بیمار شدید اصلا نباید از او انتظار پرستاری داشته باشید او قطعا شما را نزد پزشك میبرد و اگر احتیاج داشته باشید برایتان پرستار هم میگیرد اما بهطور قطع خودش پرستاری از شما را به عهده نخواهد گرفت.
با مردی كه بلوز یقه اسكی و پیراهنهای یقه ایستاده میپوشد چگونه برخورد كنیم؟
از آنجا كه او اهل مشورت كردن است باید در انجام كارها با او مشورت كنید و هیچ تصمیمی را بیهماهنگی با او اتخاذ نكنید. این مهمترین اصل كنار آمدن با چنین مردی است. اهل جروبحث نیست اما از تبادلنظر و گفتمان خوشش میآید، بنابراین به راحتی میتوانید با صحبت كردن نظر خودتان را به او بقبولانید. چون خودش نسبت به قولهایی كه به شما میدهد پایبند است درنتیجه از شما نیز توقع دارد كه روی حرفهایتان بایستید.
با مردی كه كلاه سرش میگذارد چگونه برخورد كنیم؟
از آنجاكه مردی استقلالطلب است باید در هرشرایطی طوری رفتار كنید كه او احساس نكند استقلالش تحتالشعاع قرار میگیرد. او مردی است كه از ریاست خوشش میآید اما تشنه آن نیست، بنابراین میتوانید با استفاده از سیاستهای زنانهتان او را آرام نگه دارید. این مرد را میتوانید بهراحتی آرام كنید اما بحث كردن با او هیچ فایدهای نخواهد داشت.
من آدم مهربانی هستم و به دنبال جنگ و جدل نیستم. عاشق آرامش و سفرم حتی در مواقعی كه عصبانی میشوم، عصبانیتم را در خودم فرو میبرم و آن را بروز نمیدهم. خانوادهدوست هستم و برای رفیق هركاری كه از دستم ساخته باشد، انجام میدهم. اگر کسی از من کمک بخواهد شك نكنید كه تا ته خط با او خواهم رفت. عاشق سفرهای خارج از كشور هستم و اهل ماشین بازیام.
مردانی که عاشق ساعت مچی هستند
مردی كه ساعت مچی گران قیمت به دست دارد و آستین لباسش را به اندازهای كه ساعتش مشخص شود بالا میزند مثل قهرمان جنگی است كه همیشه باید آن علامت قهرمانی را به سینه بزند. این مرد فاقد اعتمادبهنفس است و در این ساعت گران قیمت به دنبال اعتمادبهنفس گمشدهاش میگردد. او در انتخاب همسر هم همینطور رفتار میكند و همسر آیندهاش باید شخصی باشد كه اعتمادبهنفس او شود و او بتواند با افتخار همسرش را به همه معرفی كند.
كسانی كه دنبال مارك و برند هستند
خوشپوش بودن، تمیز بودن و مرتب بودن برای انسان یك حسن است اما ملاك اصلی برای زندگی نیست و این كار اشتباهی است كه بعضیها تمام زندگیشان را صرف خرید لباسهای مارك و برند میكنند. اینكه شما حس زیباییشناسی داشته و برای لباسهایی كه میپوشید از قبل طراحی ذهنی داشته باشید، خیلی خوب است اما نه در حدی كه دیگر بخشهای زندگیرا تحتالشعاع قرار دهد.
باید باتوجه به استایل و قد بلند یا قد كوتاه بودن یا چاغ و لاغر بودن مدل لباسی را كه میپوشیم انتخاب كنیم یا حتی مدل مو مهم است كه با استایل و شخصیت شما هماهنگ باشد. فرهنگ لباس زیبا پوشیدن چندسالی است كه در جهان اپیدمی شده، بهخصوص در ایران رشد بیشتری داشته است.